top of page

Çocuk Grubu

 

Atakule Amerikan Kültür Dil Okulları olarak ilkokul / ortaokul düzeyi öğrencilerimize kurumumuzda
öncelikle TANITIM ve SEVİYE BELİRLEME DERSİ vermekteyiz .Bu dersten sonra öğrencilerimizi mevcut
İngilizce bilgisi ve kişisel dil becerilerine göre sınıflarına yerleştirmekteyiz.Tüm eğitim öğretim yılı
süren haftada bir saatlik SPEAKING (Konuşma )dersleriyle öğrencilerimiz derste öğrendikleri kelime ve
konuları pekiştirirler.İngilizce dil becerilerini geliştirmeyi asıl hedef alan eğitimimizde öğrencilerimizin
okul derslerine yardımcı olacak konular da ders saatlerinin içerisinde verilmektedir.Böylelikle okul
ders başarılarını da arttırmayı hedeflemekteyiz.
Derslerimiz 4 beceri ( 4 skillls)- okuma-yazma-dinleme-konuşma beceri -kapsamında pedagojik
formasyonu olan Türk +Yabancı (native)eğitimciler tarafından verilir
Amaç: Alışılmış ezber yöntemlerin dışında aktiviteler ile eğlenceli hale getirilerek öncelikle
öğrencilerin dikkatini çekmek ve İngilizce dersine karşı merak ve istek oluşturmaktır.
ALTIN KURAL : BİR ÖĞRETİ ANCAK SEVİLİR VE MERAK UYANDIRIRSA BENİMSENİR VE SİZİ BAŞARIYA
GÖTÜRÜR!!!!
Çocuk gruplarımız 128 ya da 160 ders saati olarak belirlenmiştir.160 saat olan eğitimimizde 1 saat ek
Fransızca dersi vardır.
Sınıf mevcudumuz 8-12 kişidir.

bottom of page